21/11/07

Disseny i publicació de blogs

Si vols publicar el teu weblog en la Universitat d'Alacant (si pertanys a aquesta universitat): http://blogs.ua.es/

Si vols publicar el teu weblog en Blogger (aquest weblog està creat ací): http://www.blogger.com/
Fes clic ací si vols saber com publicar en Blogger i com afegir elements:

Si vols publicar el teu fotolog: http://www.mundofotos.net/